0

Αποστολές - Επιστροφές

Αποστολές - Επιστροφές

Τα προϊόντα που αγοράζει ο χρήστης-πελάτης παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία δηλώνει κατά την εγγραφή του ως διεύθυνση παραλαβής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο παραστατικό στοιχείο. Παράδοση εντός Ελλάδας Τα προϊόντα αποστέλλονται στους πελάτες εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της καταχώρισης της παραγγελίας τους, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως άλλος τρόπος αποστολής με επιβάρυνση του πελάτη-χρήστη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη γνωστοποιούνται στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία. Ο παραλήπτης οφείλει να ευρίσκεται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων εντός του προσυμφωνημένου ωραρίου, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στις αποθήκες της επιχείρησης ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας, και θα επακολουθεί συνεννόηση για την εκ νέου αποστολή, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών Σε περίπτωση ανωτέρας βίας Σε δυσπρόσιτες περιοχές

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Για αγορές κάτω των 50€ (ευρώ) το κόστος αποστολής είναι 3€ (ευρώ) Για δυσπρόσιτες περιοχές είναι 4€ (ευρώ) Για αγορές άνω των 50€ (ευρώ) το κόστος αποστολής είναι δωρεάν
Παράδοση εκτός της ελληνικής επικράτειας
Η επιχείρηση αποστέλλει τα προϊόντα της αποκλειστικώς εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας. Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος ωστόσο μπορούν να αποσταλούν και εκτός Ελλάδος (π.χ. στη Κύπρο) μετά από σχετική συνεννόηση . Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Δεδομένης της φύσης των προϊόντων μας, οι επιστροφές είναι δυνατές μόνο για ελαττωματικά είδη. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
2. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Natural Care, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Natural Care.
3. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Natural Care θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Natural Care κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Natural Care προς τον πελάτη.
4. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Natural Care.
5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν την επιχείρηση όπως και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος τρόπος επιστροφής. 


ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ)
Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσουμε μια παραγγελία ή να σας δώσουμε τη δυνατότητα να την αντικαταστήσετε όπως επιθυμείτε με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη αποσταλεί. Για την ακύρωση ή την επεξεργασία παραγγελίας , στείλτε μας ένα e-mail το συντομότερο δυνατό στο info@naturalcarebeauty.gr