0

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα www.naturalcarebeauty.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.naturalcarebeauty.gr . Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, τόσο η συνδρομή όσο και η αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.


Η ιστοσελίδα www.naturalcarebeauty.gr ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία Πεταλωτή Γεω. Άννα και το διακριτικό τίτλο Natural Care με έδρα τις Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6, ΤΚ62125, ΑΦΜ  076665284Δ.Ο.Υ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ.2321064830, email: info@naturalcarebeauty.gr


ΟΡΟΙ -ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε, να ενημερώνουμε, να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα της και να τροποποιούμε μονομερώς ή να ανανεώνουμε τους όρους. Αναλαμβάνουμε να ενημερώνουμε τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.
Σας συστήνουμε να διαβάζετε σε τακτά χρονικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους του παρόντος ιστότοπου προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δεσμευόμαστε όσον αφορά στην διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Για τον σκοπό αυτό έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.